Home » Tramadol kopen
Dit preparaat wordt gebruikt om pijn te stillen. Chemische stoffen zorgen voor een pijnremming in het centraal zenuwstelsel. Met name de hersenen en het ruggenmerg zijn hier mee gemoeid.
Wanneer jongeren boven de 12 jaar en volwassenen, matige tot ernstige pijn hebben kan deze pijnmedicatie worden gebruikt. Dit middel kan niet worden toegepast bij kinderen tot 12 jaar.

Tramadol bestellen ↓

Prijs Tramadol vanaf € 54,90

 • Dosering: Tramadol Retard / Tramadol 50, 100, 150 & 200 mg tabl.
 • Prijs Tramadol (incl. online consult): vanaf 20 tabletten / capsules – vanaf € 54,90

Extra terughoudend bij inname

Er zijn een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden wanneer u deze pijnmedicatie gaat innemen. Overgevoeligheid voor de stoffen die in Tramadol HCI Retard zitten is er een van. Maar ook oppassen bij:

 • Gelijktijdig te hoge inname slaapmiddelen, pijnstillers en opiaten
 • Te veel alcohol
 • Gebruik van psychofarmaca (geneesmiddelen die op de hersenen inwerken)
 • Anti-depressivia, vooral de MAO-remmers
 • Epilepsie (zonder medicatie)
 • Drugsverslaafden die een ontwenningskuur ondergaan

Extra voorzichtigheid geboden

 • Bij verhoogde druk in het hoofd, bijvoorbeeld door een hoofdwond na een ongeval.
 • Kwalen aan nieren en/of lever.
 • Problemen met de ademhaling.
 • Wanneer u gevoelig bent voor toevallen en last heeft van epilepsie. Het risico van een epilepsietoeval is groter, wanneer men over de limit van 400 mg. heengaat.
 • Bij verslaving aan opiaten zal de nodige behoedzaamheid in acht moeten worden genomen.
 • Wanneer langer dan 3 maanden gebruik wordt gemaakt van Tramadol HCI Retard, kan men last krijgen van behoorlijk veel hoofdpijn. Gebruik van deze medicatie bij spannings- en clusterhoofdpijn of andere vormen van migraine, kan op den duur tot méér hoofdpijn leiden.

Verslaving

Bij het langere innemen van deze pijnstiller kan een verslaving ontstaan. Zowel de psychische als de fysieke variant. Bij langdurige inname zal een steeds hogere dosering nodig zijn om het gewenste effect te krijgen. Men spreekt dan van tolerantie-ontwikkeling. Personen die een neiging hebben tot verslaving en misbruik van medicijnen zijn gebaat met een korte inname-periode. Zij moeten goed worden gecontroleerd door hun behandelend arts.

> Meer informatie over Tramadol

Combinatie van Tramadol met andere geneesmiddelen

Heeft u onlangs MAO-remmers gebruikt (antidepressivia)? Wacht dan met slikken van Tramadol 14 dagen na de laatste MAO-remmer. Moclebemide, Phenelzine en Selegine (wordt gebruikt bij Parkinson)zijn MAO-remmers. Let ook op bij geneesmiddelengebruik die vrij verkrijgbaar is. Lees altijd goed de bijsluiter of informeer bij de huisarts.

Verminderd pijnstillend effect

Een verminderde pijnstilling kan worden verkregen door een aantal ingrediënten die bijvoorbeeld worden gebruikt bij epilepsie of andere pijnmedicatie.

 • Carbamazepine (epilepsie)
 • Pentazocine,nalbufine en buprenorfine (pijnstillers)
 • Ondansetron (tegen misselijkheid)

Er kunnen nevenwerkingen optreden wanneer u tegelijkertijd Tramadol gebruikt.

Bijwerkingen door de inname van Tramadol HCI Retard

Tegelijkertijd innemen van Tramadol met de volgende middelen kunnen vervelende bijwerkingen genereren.

 • Sedativum (kalmerende middel en slaapmiddel)
 • Antidepressiva
 • Morfine, codeïne en pethidine (andere zware pijnstillers)
 • Warfarine (bloedverdunner)
 • Geneesmiddelen die kunnen leiden tot stuipen
 • Combinatie met alcohol

Antidepressiva

Wanneer antidepressiva tegelijkertijd met Tramadol wordt gebruikt, kan de patiënt onvrijwillige spiersamentrekkingen ervaren. Er is geen controle over de spieren. Overmatig zweten, lichaamstemperatuur stijgt, rusteloosheid en hoge spanning van de spieren zijn een gevolg, van het tegelijkertijd slikken van deze middelen. Men spreekt dan van een serotoninesyndroom.

TramadolBloedverdunners

Tramadol samen met het gebruik van een bloedverdunner als warfarine, kan bloedingen veroorzaken. Warfarine is een medicijn dat zal moeten worden verlaagd wanneer tegelijkertijd Tramadol HCI Remard wordt geslikt.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap gaan alle voedingsstoffen via de placenta naar de foetus. Zo ook stoffen die in Tramadol aanwezig zijn. Vooral in het begin van de zwangerschap is dit geen gezonde situatie voor het ongeboren kind. Raadpleeg altijd een arts, voordat u Tramadol gaat gebruiken, wanneer u zwanger bent of er een vermoeden van heeft. Ook wanneer borstvoeding aan de baby wordt gegeven kunnen stoffen via de moedermelk in het lichaam van de baby terechtkomen. Vooral bij langdurig gebruik is het verstandig om de huisarts om raad te vragen. Eenmalig gebruik zal een ongeboren baby of de pasgeborene niet schaden.

Bijsluiter Tramadol

Autorijden en Tramadol HCI Retard

Het is niet aan te raden, bij het gebruik van dit middel, auto te rijden of machines te bedienen. Wazig zicht, duizeligheid en sufheid kunnen bijwerkingen zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij gebruik van alcohol of geneesmiddelen die een werking hebben op de hersenen, zullen de bijwerkingen nog meer versterken.

Tramadol innemen

Het belangrijkste is, dat u zich altijd aan de dosis moet houden die de arts voorschrijft. Deze kan aangepast worden aan de pijnindicatie. Voor sommige mensen voelt pijn heftiger, dan anderen.

Dosering kinderen boven de 12 jaar en volwassenen

2 maal per dag 1 tablet 100 mg. Tramadol HCI Retard

Bij onvoldoende pijnstilling

2 maal per dag 1 tablet 150 mg. Tramadol HCI Retard of 2 maal per dag 1 tablet 200 mg. Tramadol HCI Retard

Personen boven de 75 jaar

Bij ouderen kan de Tramadol afscheiding in het lichaam zijn vertraagd. Meestal wordt op aanraden van de arts een rustpauze tussen de doseringen toegepast.

Dialysepatiënten

Bij insufficiëntie van de lever en/of nieren is het niet verstandig Tramadol te gebruiken. Bij een mildere vorm van insufficiëntie kan de arts besluiten een pauze tussen sliksessies te vergroten.

Effect na inname

De meest werkzame stof in de tablet zit in de kern. De afgifte vindt langzaam plaats en het kan enige tijd duren voordat u werking bemerkt. De pijn zal langzaam af gaan nemen en voor een langere tijd aanhouden. Neem ‘s morgens of ‘s avonds in met een paar slokken water. Niet kauwen maar heel doorslikken.

Gebruiksduur

De duur van het gebruik is afhankelijk van de hoeveelheid pijn en de oorzaak. In ieder geval nooit langer gebruiken dan nodig is. Raadpleeg uw arts wanneer de pijn tijdens het slikken niet verminderd of erger word.

Bijwerkingen tijdens gebruik

Elk medicijn heeft bijwerkingen, zo ook Tramadol HCI Retard. Zeer vaak is meer dan 1 op de 10 gebruikers. Duizelig en misselijk. Vaak is 1 op de 10 gebruikers. Verwardheid, braken, hoofdpijn, verstopping, droge mond, slaperigheid, vermoeidheid en zweten. Soms is 1 op de 100 gebruikers. Onregelmatige hartslag, hartkloppingen, hartfalen, lage bloeddruk, neiging tot braken,gevoel van een volle maag, jeuk, galbulten, huiduitslag en diarree. Zeldzaam is 1 op de 1000 gebruikers. Langzamere hartslag dan normaal,wazig zien, hoge bloeddruk, eetlust veranderingen, tintelingen of jeuk zonder aanleiding v, trillen, ademhaling wordt langzamer, epileptische aanvallen, verwardheid, slaapstoornissen, allergische reacties (bv. kortademigheid), kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasme), hijgen,vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en overgevoeligheid. Ook wordt door een heel klein percentage de volgende bijwerkingen gemeld, spierslapte, stemmingsveranderingen, plasproblemen, spiersamentrekkingen, flauwvallen. geen goede coördinatie en veranderingen in activiteit.

Ontwenning

Wanneer wordt gestopt met dit middel zijn de ontwenningsverschijnselen hetzelfde als die van opiaten. Dit houdt in dat er sprake is van,

 • Nervositeit en angst
 • Onrust en slapeloosheid
 • Trillingen en maagdarmstoornissen

Altijd de bijwerkingen vermelden die niet in de bijsluiter staan. Zo wordt de veiligheid van de medicatie groter.

Tramadol ActavisTramadol bewaren

Het allerbelangrijkste is, dat deze pijnmedicatie wordt bewaard buiten het bereik van kinderen. Let op de vervaldatum. Niet na deze datum nog gebruiken. Altijd bewaren in de originele verpakking. Zo krijgt vocht geen kans.

Milieu

Medicijnen die niet meer worden gebruikt, nooit door het toilet spoelen. Deze kunnen altijd bij de apotheek worden ingeleverd. Op een milieuvriendelijke zullen ze worden vernietigd.

Inhoud van de verpakking

De werkzame stof die in Tramadol HCI Retard zit, is tramadolhydrochloride. Er zijn verpakkingen met drie verschillende Tramadol HCI Retard tabletten. Tabletten van 100 mg. Per stuk bevat deze 100 mg tramadolhydrochloride. Tabletten van 150 mg. Per stuk bevat deze 150 mg tramadolhydrochloride. Tabletten van 200 mg. Per stuk bevat deze 200 mg tramadolhydrochloride. Deze pijnstiller wordt door een aantal fabrikanten op de markt gebracht en zal verschillende hulpstoffen bevatten. Ook de uiterlijke kenmerken zijn bij iedere producent weer anders.