Home » Te hoog cholesterol » Simvastatine kopen

Simvastatine AlmusSimvastatine innemen is een goede optie voor patiënten die te maken hebben met problemen met bloedvetten. Dit medicijn verlaagt dit aantal namelijk. Dat betekent dat het bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij een te hoog cholesterolgehalte. Ook kan het worden ingezet bij aderverkalking. Het wordt voorgeschreven aan hartpatiënten, maar ook aan patiënten met andere aandoeningen die de kans op hartproblemen verhogen zoals bijvoorbeeld diabetici. Let goed op het juiste gebruik voor optimale werking. Het effect is immers pas na enkele weken goed meetbaar, mits de juiste gebruikswijze is nagestreefd.

Simvastatine bestellen zonder recept ↓

Prijs Simvastatine v.a. € 41,49

  • Dosering Simvastatine: 10 mg – 20 mg – 40 mg – 80 mg
  • Prijs Simvastatine (incl. online consult): tabletten en orale suspensie SF – vanaf € 41,49

Simvastatine kopen zonder receptDe bijwerkingen van Simvastatine

Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Simvastatine hebben vaak betrekking op de spieren. Het kan gaan om spierpijn, gewrichtspijn, spierkramp, spierscheuring of spierzwakte. Ook kan het om hele andere klachten gaan. Voorbeelden hiervan zijn maag- darmklachten, geheugenstoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, huiduitslag, tintelingen, doofheid of psychische klachten. Wanneer een allergische reactie optreedt is het belangrijk om direct te stoppen en een arts te raadplegen. Het is dan vaak zo dat er direct een andere oplossing gezocht moet worden. Let hier dus altijd goed op.

Hoe is dit middel te gebruiken

Om Simvastatine goed te laten werken wordt aangeraden om het gebruik in de avonduren te laten plaatsvinden. Dit kan na het eten, maar bijvoorbeeld ook vlak voor het slapengaan. Omdat de werking pas goed merkbaar is op lange termijn is regelmaat in het gebruik wel van belang. Kies daarom altijd een vast tijdstip van inname om de kans op vergeten te verkleinen. Het is in de meeste gevallen zo dat het medicijn langdurig gebruikt moet worden. Vaak is het dan zelfs zo dat het voor de rest van het leven is.

Actieve elementen

Simvastatine is zowel de naam van het middel als van het actieve bestanddeel. Het is deze stof die ervoor zorgt dat de hoeveelheid bloedvetten verlaagd wordt. De stof heeft een wisselwerking met andere stoffen uit andere medicijnen. Wanneer dit middel dus wordt voorgeschreven, dan is het altijd van belang om goed na te gaan of dit niet in conflict komt met andere medicijnen die op dat moment gebruikt worden. Dit kan immers een averechtse werking hebben.

Vergelijkbare medicijnen te hoog cholesterol

  • Lescol
  • Crestor
  • Ezetrol
  • Pravastatine
  • Lipitor
  • Lipostat (Selektine)
  • Fluvastatine
  • Zocor