Home » Reisziekte » Cyclizine kopen

Cyclizine sovereignHet gebruik van Cyclizine wordt aangeraden wanneer misselijkheid verminderd moet worden. Het is een handig middel in allerlei situaties. Het kan bijvoorbeeld helpen tegen zwangerschapsmisselijkheid. Ook kan het van pas komen om reisziekte te behandelen. Preventieve inname kan reisziekte zelfs voorkomen. Daaruit is ook af te leiden dat het van de klacht afhangt hoe het medicijn het best gebruikt kan worden. Bovendien zijn er wat beperkingen met betrekking tot wat allemaal wel en niet kan wanneer dit medicijn wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan deelname in het verkeer en het doen van dagelijkse klussen.

Cyclizine bestellen zonder recept ↓

Prijs Cyclizine € 86,99

  • Dosering: Cyclizine antihistamine-tablet – 50 mg cyclizinehydrochloride
  • Prijs Cyclizine (incl. online consult): 100 Tabletten – € 86,99

Cyclizine kopen zonder receptBijwerkingen van Cyclizine

De belangrijkste bijwerkingen van Cyclizine zijn problemen zoals sufheid, draaierigheid en vermoeidheid of slaperigheid. Deze klachten kunnen flink hevig zijn en komen met enige regelmaat voor. Daarom is het ook vaak af te raden om de medicijnen in te nemen wanneer er zelf gereden moet worden of wanneer er klusjes zoals schoonmaken en dergelijke gedaan moeten worden en er op een ladder gestaan moet worden. Dit kan gevaar voor de eigen gezondheid of die van andere weggebruikers opleveren. Andere klachten zijn bijvoorbeeld maag- en darmklachten. Wanneer deze hevig zijn kan een arts worden ingeschakeld.

Download PDF

Het gebruik van het medicijn

De middelen zijn in de vorm van een tablet en in de vorm van een zetpil te krijgen. De tablet kan in het geheel worden ingeslikt, de zetpil wordt in de anus ingebracht. Bij reisziekte gebeurt dit een uur tot twee uur voor de reis. Bij zwangerschapsmisselijkheid de avond ervoor voor het slapengaan. Bij behandeling van misselijkheid die bij ernstige ziektes optreedt kan het medicijn worden genomen naar behoefte. Wanneer de misselijkheid opspeelt kan dan een dosis worden ingenomen. Pas wel op met de hoeveelheid die gedurende een periode wordt ingenomen.

Actieve stoffen in Cyclizine

Cyclizine is zelf een actief bestanddeel. Het is de stof die zorgt dat misselijkheid verdwijnt. Dit komt doordat de stof het braakcentrum in de hersens minder gevoelig maakt. De prikkel die het centrum normaal gesproken krijgt waardoor braken wordt opgewekt ontbreekt daardoor. De werking van de stof is snel en houdt enkele uren aan.

Vergelijkbare medicijnen reisziekte

  • Scopoderm
  • Kwells