Home » Misselijkheid » Primperan zetpil

Ondergaat u chemotherapie of radiotherapie? Dan kan de arts Primperan zetpillen voorschrijven om de kans op misselijkheid of braken te verminderen.

Primperan zetpillen bestellen zonder recept ↓

Prijs Primperan zetpillen vanaf € 39,25

  • Dosering: zoals uw arts heeft voorgeschreven
  • Prijs Primperan zetpillen (incl. online consult): vanaf € 39,25

De werking van Primperan zetpillen

Primperan zetpilPrimperan behoort tot de groep van anti-emetica. De werkzame stof in dit geneesmiddel is metoclopramide. Deze stof beïnvloedt een specifiek deel van het brein, waardoor braken en misselijkheid voorkomen kunnen worden. Er zijn bepaalde situaties waarin u dit geneesmiddel niet mag gebruiken. Zorg er daarom voor dat uw arts uw medische historie kent en weet welke medicatie u verder gebruikt. Zo kan hij of zij goed beoordelen of Primperan zetpillen voor u geschikt zijn. Gebruik de medicatie in ieder geval niet wanneer u allergisch bent voor een van de bestanddelen van het middel. Ook bij epilepsie, de ziekte van Parkinson, of schade in het maagdarmkanaal mag deze medicatie niet gebruikt worden. Wees daarnaast voorzichtig wanneer u een hartkwaal heeft of heeft gehad, een neurologische aandoening of een nier- of leveraandoening. In sommige gevallen dient de dosering verlaagd te worden.

Zo gebruikt u Primperan zetpillen

Schrijft de arts u deze medicatie voor? Dan zal hij of zij ook uitleggen hoe u deze dient te gebruiken. Ook in de bijsluiter kunt u een gebruiksaanwijzing vinden. Raadpleeg bij vragen uw arts of apotheker. Doorgaans gelden de volgende instructies voor gebruik:

  • Deze medicatie is voor rectaal gebruik;
  • De aanbevolen dosering voor volwassenen is 10 mg, herhaald tot drie keer per dag;
  • De maximale dosering is 30 mg per dag, of 0,5 mg/kg lichaamsgewicht;
  • De maximale behandelduur is vijf dagen;
  • Bij oudere patiënten met een nier- of leveraandoening dient de dosering lager te zijn;
  • Dit middel mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan een jaar;
  • Denkt u te veel van dit geneesmiddel te hebben gebruikt? U kunt dan last krijgen van onder meer slaperigheid, tics, hallucinaties en hartproblemen. Raadpleeg direct een arts;
  • Bent u een dosering vergeten? Neem dan geen dubbele dosering om de vergeten dosis in te halen, maar sla de vergeten dosering over.

Mogelijke bijwerkingen

Bij het gebruik van medicijnen kunt u te maken krijgen met bijwerkingen. Dit kan ook gebeuren als u Primperan zetpillen gebruikt. Niet iedereen krijgt overigens last van deze bijwerkingen. Aangeraden wordt om voor het eerste gebruik de bijsluiter goed door te lezen, zodat u weet welke bijwerkingen u eventueel kunt verwachten. Schakel in ieder geval direct medische hulp in wanneer u last krijgt van oncontroleerbare bewegingen. Deze bijwerking komt het vaakst voor bij kinderen en jongeren en dan voornamelijk bij hogere doseringen. Zoek ook direct medische hulp in als u hoge koorts krijgt, overmatig gaat zweten, of last krijgt van toevallen. Deze klachten kunnen namelijk wijzen op het maligne neurolepticasyndroom. Een zeer vaak optredende bijwerking van Primperan zetpillen is slaperigheid. Ook vaak voorkomend zijn onder andere tics, symptomen die lijken op die van de ziekte van Parkinson (zoals trillen of starheid), een onrustig gevoel en neerslachtigheid.