Home » Hoge bloeddruk » Captopril

Wat is Captopril?

Het medicijn Captopril kan onder meer gebruikt worden wanneer u een te hoge bloeddruk heeft. Het middel behoort tot de zogeheten ACE-remmers. Het middel is alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Captopril bestellen zonder recept ↓

Prijs Captopril € 43,50

  • Dosering: 25-50 mg per dag
  • Prijs Captopril (incl. online consult): tabletten – vanaf € 43,50

2 online apotheken waar u veilig, legaal en snel dit medicijn kunt aanschaffen:

Nederland:

België:

Waarvoor wordt Captopril gebruikt?

CaptoprilCaptopril kan in diverse situaties ingezet worden. Zo wordt het voorgeschreven bij hypertensie (een hoge bloeddruk). Het kan echter ook ingezet worden bij chronisch hartfalen, maar dan wel in combinatie met diuretica en in sommige gevallen digoxine en bètablokkers. Soms wordt het middel gebruikt als eerste behandeling na een myocardinfarct, maar ook langduriger behandelingen zijn daarmee mogelijk.

Zo gebruikt u Captopril

Hoe u dit middel gebruikt hangt af van de reden waarom het is voorgeschreven. Volg daarom altijd goed de voorschriften van uw arts of apotheker op. Over het algemeen geldt:

  • Bij hypertensie is de begindosering 25-50 mg per dag, in 2 doseringen. Als het nodig is kan deze dosering stapsgewijs verhoogd worden. Dit zal de arts dan aangeven;
  • Bij hartfalen is de begindosering in de meeste gevallen 6,25 mg, 2 tot 3 keer per dag. Het is mogelijk om de dosering te verhogen, maar hiermee moet wel minimaal 2 weken gewacht worden;
  • Bij een myocardinfarct is in het geval van een initiële behandeling de startdosis 6,25 mg. Daarna volgen in vrij snel tempo nog een aantal dosis. Bij een chronische behandeling zal er toegewerkt worden naar een onderhoudsdosering van 25 mg per dag.

Mogelijk bijwerkingen Captopril

Omdat medicatie bijwerkingen kan veroorzaken is het van belang om voor het eerste gebruik de bijsluiter goed door te lezen. Luister ook goed naar de aanwijzingen van uw arts of apotheker. Vaak voorkomende bijwerkingen van Captopril zijn: een droge hoest, misselijkheid, diarree, verstopping, een droge mond, verlies van smaak, verlies van gewicht, slaapproblemen, duizeligheid en kaalheid. Ook overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, koorts en jeuk kunnen voorkomen. Herkent u symptomen van een ernstige allergische reactie, zoals ademhalingsproblemen of zwelling van mond of keel? Schakel dan direct medische hulp in. Er zijn voor dit middel ook nog andere bijwerkingen gemeld, maar deze komen minder frequent voor. Houd er ook rekening mee dat Captopril de werking van andere medicatie kan beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat uw arts op de hoogte is van uw medische geschiedenis en uw medicijngebruik.