Home » Hoge bloeddruk » Bendroflumethiazide

Als er sprake is van hypertensie (een te hoge bloeddruk) kan een geneesmiddel zoals Bendroflumethiazide voorgeschreven worden. Soms is er bij een te hoge bloeddruk sprake van oedeem en ook dan kan dit middel geschikt zijn.

Bendroflumethiazide bestellen zonder recept ↓

Prijs Bendroflumethiazide vanaf € 39,25

  • Dosering: zoals de arts voorschrijft
  • Prijs Bendroflumethiazide (incl. online consult): vanaf € 39,25

De werking van Bendroflumethiazide

Dit middel behoort tot de zogenoemde diuretica. Deze medicijnen zorgen ervoor dat het lichaam meer urine uitscheidt. Dit type medicatie is daarom ook wel bekend onder de naam plastablet. Doordat er minder vocht in het lichaam wordt vastgehouden neemt oedeem af. Daarnaast kost het het hart hierdoor minder moeite om het bloed door het lichaam te laten stromen. Het is belangrijk dat uw arts bij het voorschrijven van dit middel op de hoogte is van uw medische historie en huidig medicijngebruik. In sommige gevallen is dit middel namelijk minder geschikt. Zo kan het een ongewenste wisselwerking hebben met andere medicatie.

De gebruiksaanwijzing van Bendroflumethiazide

BendroflumethiazideBij het voorschrijven van dit middel zal de arts u uitleggen hoe het dient te gebruiken. Volg de voorschriften van de arts altijd goed op. Raadpleeg de arts of de apotheker als u nog vragen hierover heeft. Lees voor het eerste gebruik ook goed de bijsluiter door, want hierin vindt u meer informatie over de juiste wijze van gebruik. Over het algemeen gelden voor dit geneesmiddel de volgende voorschriften:

  • Bendroflumethiazide is in verschillende doseringen verkrijgbaar;
  • De standaard dosering is een tablet per etmaal, maar het kan zijn dat uw arts een andere frequentie of dosering voorschrijft;
  • Het wordt aangeraden om deze medicatie ’s ochtends in te nemen, omdat u anders ’s nachts vaker uit bed moet om te plassen;
  • Vergeet u een tablet? Als u de medicatie doorgaans ’s ochtends inneemt, mag u de vergeten tablet nog innemen aan het eind van de dag waarop u deze bent vergeten. Is het langer geleden? Sla dan de vergeten dosering over en ga verder volgens uw vaste schema;
  • Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Raadpleeg dan direct uw arts.

Bijwerkingen van dit middel

Gebruik van dit middel kan leiden tot bijwerkingen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik op de hoogte bent van deze mogelijke bijwerkingen. Schakel direct een arts in als u kenmerken van een allergische reactie herkent, zoals ademhalingsproblemen of huiduitslag. Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn duizeligheid, maag- en darmklachten en hartkloppingen.