Home » Geheugenverlies en dementie » Pramipexol

Wat is Pramipexol?

Bij de ziekte van Parkinson kan het geneesmiddel Pramipexol voorgeschreven worden. Dit middel kan de symptomen van de ziekte verminderen.

Pramipexol bestellen zonder recept ↓

Prijs Pramipexol vanaf € 51,25

  • Dosering: 0,088 mg
  • Prijs Pramipexol (incl. online consult): vanaf € 51,25

2 online apotheken waar u veilig, legaal en snel dit medicijn kunt aanschaffen:

Nederland:

België:

Zo werkt Pramipexol

De werkzame stof in dit geneesmiddel is pramipexol. Deze stof is een dopamine-agonist, die in het brein de dopaminereceptoren kan stimuleren. Door die stimulatie zendt het brein meer impulsen uit, waardoor de bewegingen van het lichaam beter onder controle gehouden kunnen worden. Pramipexol wordt alleen voorgeschreven in combinatie met het geneesmiddel levodopa, wat ook wordt toegepast bij de ziekte van Parkinson.

Zo gebruikt u dit geneesmiddel

PramipexolKrijgt u dit middel voorgeschreven? Volg dan altijd de aanwijzingen op van uw arts wat betreft het gebruik van dit middel. Twijfelt u hierover? Raadpleeg dan uw arts of apotheker. Daarnaast is het van belang om voor het eerste gebruik de bijsluiter goed door te lezen. Ook hierin vindt u meer informatie over het gebruik. Over het algemeen gelden de volgende aanwijzingen voor dit middel:

  • Neem de aanbevolen dagelijkse dosis verdeeld over de dag in, in drie gelijke doseringen;
  • In de eerste week is de aanbevolen dosering drie keer per dag 0,088 mg. Deze dosering kan iedere week door uw arts worden verhoogd, totdat de verschijnselen van de ziekte voldoende onder controle zijn;
  • De aanbevolen onderhoudsdosis is 1,1 mg per dag, maar indien nodig mag deze dosering verder verhoogd worden tot maximaal 3,3 mg per dag;
  • Het is van belang dat uw arts weet welke aandoeningen u verder heeft of heeft gehad en welke medicatie u verder gebruikt. In sommige gevallen is dit middel namelijk minder geschikt. Zo moet de dosering in geval van een ernstige nieraandoening verlaagd worden;
  • Dit middel mag alleen door volwassenen worden gebruikt;
  • Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt? Schakel dan direct medische hulp in.

Mogelijke bijwerkingen van Pramipexol

Wanneer u dit geneesmiddel gebruikt kun u last krijgen van bijwerkingen. In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen. Ervaart u zeer ernstige bijwerkingen, zoals ademhalingsmoeilijkheden of zwelling van mond of keel? Stop dan direct met dit middel en raadpleeg een arts. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen zijn verder slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid en dyskinesie. Bij dyskinesie heeft u last van ongecontroleerde bewegingen van de ledematen. Overleg met uw arts als u hier veel hinder van ondervindt.