Home » Geheugenverlies en dementie

Hoewel er soms anders over gedacht wordt, is geheugenverlies eigenlijk vooral aan één zaak te wijten. Het gaat dan om het oplopen van dementie. Dit kan bijvoorbeeld door de ziekte van Parkinson, door de ziekte van Alzheimer en door Lewy-body. In alle gevallen zal het geheugen steeds verder achteruitgaan. Daardoor gaan zaken als spreken, het doen van dingen en het herkennen van mensen en voorwerpen ook achteruit. Hieraan is dus ook het geheugenverlies goed te herkennen. De tijd waarin dit zich ontwikkelt kan in lengte variëren per persoon en per situatie.

Kenmerken van geheugenverlies

geheugenverliesHet herkennen van geheugenverlies is op een aantal manieren te doen. In de eerste plaats wordt het lastiger voor de persoon die hieraan lijdt om nieuwe informatie op te slaan en te onthouden. Ook kan oude informatie moeilijker worden opgehaald. Soms is het zelfs geheel verdwenen. Het wordt lastiger om namen van bekenden te onthouden, op enig moment is het in het geheel lastig om mensen te herkennen. Zelfs de gebeurtenissen van een dag eerder worden niet meer opgeslagen. Meestal ontwikkelt de klacht zich stapsgewijs waardoor steeds minder onthouden wordt.

Wat te doen?

Er is op eigen initiatief weinig te doen tegen geheugenverlies. Het is dan in vrijwel alle gevallen beter om hierbij een arts in te schakelen. Die kan vervolgens verschillende stappen ondernemen. Die stappen houden over het algemeen in dat de klachten worden vertraagd. Het omkeren van het proces is vooralsnog niet mogelijk. In de meest gevallen gaat het dan om het voorschrijven van medicijnen die de ontwikkeling kunnen vertragen. Dit kunnen verschillende soorten medicijnen betreffen die allemaal een gelijke werking hebben. Deze werken op de hersenzenuwen waardoor het geheugen beter blijft.

Oplossingen voor geheugenverlies

De medicijnen vallen ruwweg in een aantal categorieën. In de eerste plaats zijn er de antipsychotica. Daarnaast zijn er de antidepressiva. In sommige gevallen gaat het om middelen die de werking van de hersenen stimuleren of afremmen, zoals de werking van acetylcholine of de werking van glutamaat. Het is wel belangrijk dat het juiste middel voor de juiste situatie wordt voorgeschreven.

Bijbehorende medicijnen geheugenverlies