Home » COPD » Anoro kopen

Gebruik van Anoro

Dit product wordt gebruikt om symptomen (zoals piepende ademhaling en kortademigheid) veroorzaakt door aanhoudende longziekte (chronische obstructieve longziekte-COPD, waaronder chronische bronchitis en emfyseem) te controleren en te voorkomen. Het beheersen van de symptomen van ademhalingsproblemen helpt u actief te blijven. Deze inhalator bevat 2 medicijnen: umeclidinium en vilanterol. Beide medicijnen werken door het ontspannen van de spieren rond de luchtwegen in de longen, zodat ze zich openen om de ademhaling te vergemakkelijken. Umeclidinium behoort tot een klasse van geneesmiddelen die bekend staan als anticholinergica, en vilanterol is een LABA-medicijn (zie ook het hoofdstuk Waarschuwing). Beide medicijnen staan ook wel bekend als bronchusverwijdende middelen.

Deze medicatie moet regelmatig worden gebruikt om effectief te zijn. Het werkt niet meteen en mag niet worden gebruikt om plotselinge kortademigheid te verlichten. Als er plotselinge ademhalingsproblemen optreden, gebruik dan uw snelverlichtingsinhalator zoals voorgeschreven.

Anoro bestellen zonder recept ↓

Prijs Anoro € 102,70

  • Dosering: Anoro 55 microgram/22 microgram 30 doses Inhaler
  • Prijs Anoro (incl. online consult): Inhaler – vanaf € 102,70

Anoro kopenHoe Anoro Ellipta Blister, met inhalatietoestel, te gebruiken

Lees de Medicatiegids en de productinstructies van uw apotheker voordat u deze medicatie gaat gebruiken en telkens wanneer u een navulling krijgt. Als u vragen heeft, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Inhaleer deze medicatie via de mond zoals voorgeschreven door uw arts, meestal één keer per dag. Open het deksel van de inhalator pas als u klaar bent voor gebruik. Elke keer dat u de afdekking opent, bereidt u een dosis van de medicatie voor. Als u het deksel opent en sluit zonder de medicatie in te ademen, verliest u de dosis. Om te voorkomen dat u een dosis verspilt, sluit u het deksel pas nadat u de medicatie hebt ingeademd. U kunt het geneesmiddel wel of niet proeven/voelen wanneer u inademt. Adem niet uit in het apparaat.

Gebruik deze medicatie regelmatig om er het meeste voordeel uit te halen en elke dag op hetzelfde tijdstip. Gebruik het niet meer dan één keer per dag.

Bijsluiter Anoro

Bijwerkingen

Vergeet niet dat uw arts deze medicatie heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die deze medicatie gebruiken hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel uw arts onmiddellijk als u ernstige bijwerkingen heeft, zoals: schudden (tremor), nervositeit, moeilijk/pijnig urineren, spierkrampen/zwakte, meer dorst/urineren. Deze medicatie kan uw bloeddruk verhogen. Controleer regelmatig uw bloeddruk en vertel uw arts of de resultaten hoog zijn.