Home » Acne » Minocycline kopen

Het middel Minocycline valt onder de antibiotica. Het wordt gebruikt bij de bestrijding van infecties, geslachtsziekten en de behandeling van infecties door bepaalde soorten schimmels. Dit kunnen infecties op allerlei plekken in het lichaam zijn. Bijvoorbeeld de luchtwegen, de urinewegen, de neus, keel of oren, maar ook het maagdarmkanaal. In een enkel geval wordt het ingezet om miltvuur te behandelen wanneer de patiënt allergisch is voor penicilline. In alle gevallen is het wel belangrijk om de juiste informatie over het middel te hebben. Dit zorgt voor goed gebruik en een effectieve behandeling.

Minocycline bestellen zonder recept ↓

Prijs Minocycline € 86,70

  • Dosering: 50 & 100 mg MR – half-synthetisch tetracycline
  • Prijs Minocycline (incl. online consult): tabletten – vanaf € 86,70

Minocycline kopen zonder recept

Bewaren van Minocycline

Het bewaren van Minocycline is zeer gemakkelijk. Er gelden immers geen speciale voorwaarden voor. Wel is het slim om het medicijn buiten het bereik van kinderen houden. Het is zelfs aan te raden om het middel buiten het zicht te houden. Daarnaast moet er altijd goed op de uiterste houdbaarheidsdatum worden gelet. Daarna is het niet meer te gebruiken. Wanneer in dat geval het medicijn afgevoerd moet worden, is het belangrijk om dit te doen door het af te geven op de daarvoor bestemde plaatsen.

Hoe Minocycline gebruiken

Hoewel Minocycline een antibioticum betreft, is het niet zo dat dit in de gebruikelijke kuurvorm wordt genomen. Het is belangrijk om een dosering om de 12 uur te nemen. Dit moet dan gedurende 4 tot 6 weken worden volgehouden. In de meeste gevallen gaat het om een dosering van 50 mg. Het kan echter ook zo zijn dat een arts besluit om deze dosering te verhogen. In het geval van infecties aan de urinewegen zal bijvoorbeeld altijd gedurende de eerste dagen met 200 mg of 100 mg worden begonnen en na enkele dagen de dosis worden teruggebracht tot 50 mg.

Dosering

  • 50 mg 28 – 50 mg 28 tabletten € 30,70
  • 100 mg 28 T – 100 mg 28 tabletten € 44,20
  • 100 mg 56  – 100 mg 56 capsules € 64,70

Bijsluiter Minocycline

Minocycline kopen - verpakking

Actieve bestanddelen

Minocycline hydrochloride is de werkzame stof in dit medicijn. Het is een half-synthetisch tetracycline derivaat. Daardoor werkt de stof als een antibioticum. Andere stoffen in het middel zijn geen actieve bestanddelen maar betreffen hulpmiddelen om het medicijn zijn vorm te geven en de stof te laten werken.